TELEFON
    605 619 690

Polecamy

Witryna cukiernicza JAMAJKA 0.6 W
netto: 7 990,00 zł
(brutto: 9 827,70 zł)

Kalkulator ratalny

oblicz raty

Kalkulator leasingowy

oblicz leasing

Regulamin

REGULAMIN  WARUNKÓW  SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Warunki ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma ELITEGAST, ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin, NIP 852-169-33-52, REGON 320874576, zwana dalej Sprzedawcą

2. Stroną kupującą może być przedsiębiorca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, profesjonalista i wszystkie inne podmioty nie będące konsumentami.
( Art 22[1] KC "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.", a więc na przykład osoba, która kupuje towar na własny użytek i zakup nie ma związku z jej działalnościa gospodarczą lub zawodową.  )

3. Nie sprzedajemy towarów konsumentom i w związku z tym strona kupująca składając zamówienie jednocześnie potwierdza, że nie składa zamówienia jako konsument.

 4. Ceny towarów są podane w złotych polskich w kwocie netto oraz w kwocie brutto, czyli z podatkiem VAT 23%.

 5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

 6. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

 7. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

 8. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte rękojmią sprzedawcy i gwarancją producenta.

 9. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

Procedura składania i realizacji zamówień

1. Warunkiem realizacji zakupów jest wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronach naszego sklepu.

2. Każde zamówienie jest uzgadniane indywidualnie i potwierdzane telefonicznie. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z kupującym w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

4. Koszty transportu zamówień o wartości od 1000,- zł netto pokrywa sprzedający, kupujący pokrywa koszty transportu przesyłek o wartości do 1000,- zł netto, który wynosi 25,00zł brutto.

5. Zakupione towary dostarczane są w dni robocze pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności powoduje utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

8. Rozładunek towaru jest w zakresie firmy spedycyjnej, a jego wniesienie do obiektu jest po stronie kupującego.

Termin realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówień zależny jest od rodzaju towaru, jego dostępności w magazynie producenta oraz czasu niezbędnego na jego wyprodukowanie.

2. Czas realizacji zamówienia jest indywidualnie uzgadniany w momencie potwierdzania zamówienia.

3. W wiekszości przypadków realizacja zmówień następuje w przeciągu 3-21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana na trzy sposoby:

1. płatność przy dostawie (usługa "za pobraniem" - koszt 30,-zł brutto)

2. przedpłata 100% przed wysyłką towaru, po uprzednim uzgodnieniu tej formy płatności ze sprzedawcą

3. przelew 14 dni - w przypadku firm państwowych (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, urzędy, wojsko, policja, zakłady karne), po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą

Gwarancje

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają instrukcję obsługi i gwarancję, której potwierdzeniem jest karta gwarancyjna lub faktura VAT w zależności od producenta i rodzaju towaru.

2. Sprzedawca udziela rękojmii a producent gwarancji na sprawne działanie urządzenia na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Niektóre produkty  mają przedłużoną gwarancje do 24 miesięcy (potwierdzenie okresu gwarancji podczas uzgadniania zamówienia miedzy stronami).

3. W przypadku wystąpienia wady należy skontaktować się w pierwszej kolejności z naszą firmą.

4. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje montażu i konserwacji urządzeń.

5. Urządzenie zgłoszone do naprawy powinno być czyste, w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonana lub kupujący zostanie obciązony kosztami czyszczenia urządzenia.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

7. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczonego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowaniu przesyłki.

8. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 - napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta

 - niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji

Reklamacje i zwroty

1. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie przez odbiorcę protokołu szkody wraz z kurierem reprezentującym firmę przewozową, nie odbieranie przesyłki i bezzwłoczny kontakt ze Sprzedającym. W takim przypadku, jeśli została dokonana przedpłata, wpłacona kwota za towar zostanie zwrócona w ciągu 10 dni przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym zgodnie z danymi wskazanymi przez kupującego, chyba że nastąpią inne uzgodnienia między stronami.

2. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem reprezentującym firmę przewozową możemy wymienić towar na nieuszkodzony, a nasza firma może dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.

3.Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na nasz magazyn a kupujacy jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Ochrona prywatności i inne prawa

1. Wszelkie dane otrzymane przez www.sklep-gastronomiczny.pl  za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i zamówień są traktowane jako poufne i przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej 

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych właściwą instancją odwoławczą jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Podczas składania zamówienia kupujący akceptuje powyższy regulamin i w tym celu wymagane jest zaznaczenie "okienka" z akceptacją tego faktu na jednym z etapów składania zamówienia.